Definition af jævnstrømsmotor

  • Definition af jævnstrømsmotoren

    Denne motor følger lineære driftslove, og på grund af dette er det lettere at udnytte dens egenskaber fuldt ud sammenlignet med synkrone eller asynkrone motorer. ● Komposition af en jævnstrømsmotor: Statoren er dannet af en metalkadaver og en eller flere magneter, der skaber et permanent magnetfelt ...
    Læs mere